MS 3580 QUANTUM

MS 3580 QUANTUMQuantum to wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych z opcjonalnym trybem skanowania jednoliniowego, który pozwala na łatwy i bezbłędny odczyt pojedynczego kodu np. przy programowaniu czytnika. Dzięki 1650 liniom skanującym na sekundę (tryb wielokierunkowy) czytnik zapewnia szybki i bezbłędny odczyt kodów kreskowych nawet z odległości do 27,3 cm. Niewielkie rozmiary i opcjonalne podstawki sprawiają, że czytnik jest łatwy do instalacji nawet na niewielkich powierzchniach lady lub boksu kasowego. Czytnik Quantum umożliwia odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych oraz kodów RSS.

 

DANE TECHNICZNE

NAZWA MS 3580 QUANTUM

Rodzaj czytnika Laserowy, wieloliniowy

Źródło światła Dioda laserowa 650 nm

Odległość odczytu 19 - 273 mm (w zależności od gęstości kodu)

Rozdzielczość 0,127 mm

Szybkość odczytu 1650 linii skanujących/s

Wzór skanujący 20 linii skanujących lub 1 linia skanująca

Warunki pracy Temp. -20 - 40°C, wilgtność względna 5 - 95%

Wymiary 66 x 67 x 108 mm

Masa 170 g

Kabel komunikacyjny 210 cm

Dostępne interfejsy RS 232, KBW, USB, inne

Inne odłączalny kabel tramsmisyjny, tryb jednoliniowy

Zastosowanie Handel, stacje benzynowe