System Ewidencji Gotówki

SYSTEM EWIDENCJI GOTÓWKI (SEG)

 

System SEG przeznaczony jest dla centrów obsługi gotówki zajmujących się liczeniem, sortowaniem i przechowywaniem znaków pieniężnych. Dedykowany do obsługi skarbców i związanych z nimi sortowni pieniądza gotówkowego oraz dla jednostek organizacyjnych, nadzorujących pracę tych jednostek. Celem systemu jest dostarczenie sprawnych narzędzi informatycznych dla usprawnienia i kontroli przepływu gotówki przez bank w powiązaniu z otoczeniem. System obejmuje trzy podstawowe obszary działalności: operacyjny, kontrolny i analityczny w zakresie przepływu gotówki wszystkich walut, w przekroju wszystkich oddziałów firmy.

  1. W obszarze operacyjnym - wspomaga bieżące działania poszczególnych skarbców i sortowni. Obejmuje funkcje obrotu zewnętrznego gotówki: banki, bankomaty, inkasa samochodowe, wrzutnie nocne, bezpośrednie dostawy i odbiory gotówki od klientów niebankowych. Kontroluje wewnętrzne przepływy gotówki między skarbcem i poszczególnymi sortowniami i bezpośrednio między sortowniami.

  2. W obszarze kontrolnym - umożliwia stały nadzór przepływu, oraz stanu zapasów gotówki na poziomie Oddziału. Dzięki szczegółowej ewidencji gotówki system wspomaga kontrolę bieżących i planowanych zapasów gotówki w każdej walucie, typie i nominale (kontrola na poziomie poszczególnych Oddziałów).

  3. W obszarze analitycznym - wykonuje analizy i kontrole przepływu gotówki w obrębie całego systemu firmy (analiza na poziomie Centrali).

Wyodrębnione funkcje systemu są ściśle zintegrowane, dostarczając aktualnych i spójnych informacji.

Użytkownikami systemu są skarbnicy, kierownicy sortowni, kierownicy zmian
w sortowniach, analitycy bankowi i inni pracownicy związani z obsługą ewidencji i obrotu gotówki. System SEG wspomaga i usprawnia ich pracę, pozwalając na bieżącą kontrolę wpływów stanów i wydań gotówki we wszystkich skarbcach i sortowniach, wraz z kontrolą ilości deklarowanych i przeliczonych.

System zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych, dzięki zastosowanym mechanizmom nadawania uprawnień i kontroli oraz nowoczesnym technikom szyfrowania i blokad dostępu. Istotną cechą systemu SEG jest możliwość współpracy z dowolnym systemem poczty elektronicznej.