Interwencja serwisanta za (każdą rozpoczętą godzinę)      60,00 zł

Szkolenie z obsługi (stawka godzinowa)                           60,00 zł

Programowanie kasy  (za każdą pozycję)                           0,81 zł

Fiskalizacja kasy                                                          100,00 zł

Przegląd okresowy urządzeń fiskalnych - cykl 1-roczny   100,00 zł

Przegląd okresowy urządzeń fiskalnych - 2-letni             220,00 zł

Dojazd na terenie Krakowa                                            50,00 zł

Dojazd poza Kraków                                                     50,00 zł + 1,00 zł/km od granic miasta

Uwagi:

W godziniach od 17:00 do 22:00 stawki rosną o 50%

W godziniach od 22:00 do 7:00 i w dni świąteczne stawki rosną o 100%

Do ceny usługi należy doliczyć koszty materiałów zużytych przy naprawie urządzenia.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %