Transakcje elektroniczne

Systemy płatności kartowych

  

Idea systemów płatności kartowychIdea systemów płatności kartowych

Dynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ zagranicznych turystów dodatkowo sprzyjają rozwojowi transakcji bezgotówkowych.

 

 

Bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnejBezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej

Proponujemy Państwu wprowadzenie nowego systemu obsługi transakcji bezgotówkowych realizowanego na kasie fiskalnej z PIN Padem. W rozwiązaniu tym aplikacja płatnicza znajdująca się na PIN Padzie korzysta z niektórych elementów składowych kasy fiskalnej, takich jak drukarka bądź też porty RS, wykorzystując je do wykonania transakcji płatniczych.

 

Terminalowe systemy płatniczeTerminalowe systemy płatnicze

Posiadamy kilka rozwiązań płatniczych, które zostały przygotowane uwzględniając zróżnicowane potrzeby i odmienną specyfikę działania swoich klientów. Placówkom posiadającym pojedyncze stanowiska kasowe wyposażone w kasy fiskalne w zakresie rozliczeń kartowych transakcji płatniczych proponujemy Terminale płatnicze lub PIN Pady. Jeżeli dany punkt handlowy obsługuje sprzedaż za pomocą komputerowego stanowiska POS do płatności kartowych polecamy wykorzystanie komputerowej aplikacji płatniczej Celto S1 wraz z niezbędnymi urządzeniami (drukarka, czytnik kart, PIN Pad).

 

Komputerowy system płatniczy - CELTO i3070Komputerowy system płatniczy - CELTO i3070

Program CELTO i3070 powstał z myślą o placówkach, które posiadają komputerowe stanowiska kasowe i nie chcą instalować terminala płatniczego, ponieważ nie spełnia on wymogów estetycznych właścicieli placówek handlowych. System płatniczy NOVITUS SA oparty o działanie programu CELTO i3070, podobnie jak terminale płatnicze NOVITUS S.A., umożliwia dokonywanie transakcji płatniczych przy użyciu kart wydanych w systemach VISA,VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic lub American Express.

 

 

Terminale płatniczne

 

i5100i5100

Terminal stacjonarny i5100 do zastosowania we wszystkich rozwiązaniach płatniczych, lojalnościowych, prepaid i płatnosci rachunków. Do terminala można dołączyć PIN Pad i3010 tworząc zestaw z PIN Padem, który podnosi komfort używania przez klienta przy wprowadzaniu numeru PIN.

 

 

i7910i7910

Przenośny terminal płatniczy EFT.

 

 

Pinpady

 

 

PIN Pad i3010PIN Pad i3010

PIN Pad i3010 stosowany do podłączenia do terminala i5100 (zamiast wewnetrznego PIN Pada terminala i5100)

 

 

PIN Pad i3070PIN Pad i3070

 

 

 

 

 

 

Systemy lojalnościowe

 

Idea systemów lojalnościowych

Dynamiczny rozwój handlu i usług oraz stan nasycenia różnorodnością produktów przyczyniły się do zwiększenia konkurencji. Firmy zawzięcie walczą o pozyskanie nowego i utrzymanie stałego klienta. Potężnym narzędziem niezbędnym w tej walc są programy lojalnościowe. Do ich wdrażania zachęca głównie zasada Paretto, która mówi, iż 80% zysków firmy generuje 20% stałych klientów.

 

Terminalowy system lojalnościowy

Placówkom handlowym, które posiadają zróżnicowaną infrastrukturę techniczną proponujemy system lojalnościowy działający w oparciu o terminale płatnicze.

 

Komputerowy system lojalnościowy

Placówkom handlowym, które posiadają jednolitą infrastrukturę techniczną opartą o działanie komputerowych stanowisk kasowych proponujemy wykorzystanie komputerowego systemu lojalnościowego.

 

Bezkartowy System Lojalnościowy

Bezkartowy System Lojalnościowy działa podobnie jak Komputerowy system lojalnościowy.

 

Systemy doładowań komórkowych – Prepaid

 

Systemy doładowań komórkowych – Prepaid

Proponujemy Państwu skorzystanie z usługi, umożliwiającej doładowanie kont telefonów komórkowych, poprzez elektroniczne transakcje wykonywane na terminalach płatniczych, udostępnianych na podstawie Umowy najmu terminala POS. W ramach oferty pilotażowej sprzedaż doładowań można już realizować w oparciu o aplikację prepaidową Celto P1 działającą na stanowisku komputerowym.

 

Systemy flotowe

 

Systemy flotowe

Podstawową ideą działania systemów flotowych jest rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych dokonywanych kartami paliwowymi/flotowymi, którymi zazwyczaj posługują się pracownicy firm spedycyjnych. Na rynku polskim działa wiele krajowych i międzynarodowych systemów flotowych.