Systemy płatności kartowych

Idea systemów płatności kartowychIdea systemów płatności kartowych

Dynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ zagranicznych turystów dodatkowo sprzyjają rozwojowi transakcji bezgotówkowych.

 

 

Bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnejBezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej

Proponujemy Państwu wprowadzenie nowego systemu obsługi transakcji bezgotówkowych realizowanego na kasie fiskalnej z PIN Padem. W rozwiązaniu tym aplikacja płatnicza znajdująca się na PIN Padzie korzysta z niektórych elementów składowych kasy fiskalnej, takich jak drukarka bądź też porty RS, wykorzystując je do wykonania transakcji płatniczych.

 

Terminalowe systemy płatniczeTerminalowe systemy płatnicze

Posiadamy kilka rozwiązań płatniczych, które zostały przygotowane uwzględniając zróżnicowane potrzeby i odmienną specyfikę działania swoich klientów. Placówkom posiadającym pojedyncze stanowiska kasowe wyposażone w kasy fiskalne w zakresie rozliczeń kartowych transakcji płatniczych proponujemy Terminale płatnicze lub PIN Pady. Jeżeli dany punkt handlowy obsługuje sprzedaż za pomocą komputerowego stanowiska POS do płatności kartowych polecamy wykorzystanie komputerowej aplikacji płatniczej Celto S1 wraz z niezbędnymi urządzeniami (drukarka, czytnik kart, PIN Pad).

 

Komputerowy system płatniczy - CELTO i3070Komputerowy system płatniczy - CELTO i3070

Program CELTO i3070 powstał z myślą o placówkach, które posiadają komputerowe stanowiska kasowe i nie chcą instalować terminala płatniczego, ponieważ nie spełnia on wymogów estetycznych właścicieli placówek handlowych. System płatniczy NOVITUS SA oparty o działanie programu CELTO i3070, podobnie jak terminale płatnicze NOVITUS S.A., umożliwia dokonywanie transakcji płatniczych przy użyciu kart wydanych w systemach VISA,VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic lub American Express.

 

 

Terminale płatniczne

 

i5100i5100

Terminal stacjonarny i5100 do zastosowania we wszystkich rozwiązaniach płatniczych, lojalnościowych, prepaid i płatnosci rachunków. Do terminala można dołączyć PIN Pad i3010 tworząc zestaw z PIN Padem, który podnosi komfort używania przez klienta przy wprowadzaniu numeru PIN.

 

 

i7910i7910

Przenośny terminal płatniczy EFT.

 

 

Pinpady

 

 

PIN Pad i3010PIN Pad i3010

PIN Pad i3010 stosowany do podłączenia do terminala i5100 (zamiast wewnetrznego PIN Pada terminala i5100)

 

 

PIN Pad i3070PIN Pad i3070