Artykuły

Komputerowy system płatniczy - CELTO i3070Program CELTO i3070 powstał z myślą o placówkach, które posiadają komputerowe stanowiska kasowe i nie chcą instalować terminala płatniczego, ponieważ nie spełnia on wymogów estetycznych właścicieli placówek handlowych. System płatniczy NOVITUS SA oparty o działanie programu CELTO i3070, podobnie jak terminale płatnicze, umożliwia dokonywanie transakcji płatniczych przy użyciu kart wydanych w systemach VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic lub American Express.

 

Aplikacja płatnicza Celto i3070

Aplikacja Celto i3070 to program działający na PC i umożliwiający programom sprzedaży wykorzystywanie PIN Pada i3070 z aplikacją płatniczą do realizacji transakcji płatniczych , prepaidowych i lojalnościowych. Do poprawnego działania Celto i3070 niezbędne jest wyposażenie komputera w system Windows lub Linuks, PIN Pad i3070, drukarkę z opcją wydruków płatniczych oraz stosowne medium komunikacyjne. Aplikacja Celto i3070 zapewnia PIN Padowi i3070 komunikację z serwerami poprzez Internet (protokół TCP/IP, sieć Ethernet lub zestawiona za pomocą modemu GPRS) albo poprzez modem PSTN.

Aplikacja Celto i3070 ma możliwość pracy w jednym z dwóch trybów. Jako samodzielny terminal płatniczy – transakcja jest inicjowana poprzez przeciągnięcie karty w PIN Padzie, oraz jako serwer realizujący transakcję płatniczą – wtedy transakcja jest inicjowana przez program sprzedaży, który przesyła kwotę transakcji płatniczej do PIN Pada. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku interfejsem użytkownika jest PIN Pad i3070 (Celto i3070 nie otwiera żadnych okien).

Wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych wykonanych na aplikacji Celto i3070 drukowane są bezpośrednio na drukarkach fiskalnych NOVITUS SA następujących typów:

o NOVITUS VENTO

o NOVITUS VIVO

o NOVITUS QUARTO

o NOVITUS DELIO

 

oraz na drukarce paragonowej CITIZEN CT-S280.

Komunikacja Celto i3070 z Centrum Rozliczeniowym

Placówkom, które nie mają możliwości doprowadzenia standardowej linii telefonicznej PSTN lub ze względu na dużą ilość transakcji autoryzacje poprzez linię telefoniczna są zbyt kosztowne, oferujemy komunikację bezprzewodową wykorzystującą GPRS. W tym przypadku komunikacja z Centrum Rozliczeniowym podczas autoryzacji karty odbywa się za pomocą modemu GPRS podłączanego do każdego stanowiska komputerowego.

Firmom korzystającym z sieci lokalnej z dostępem do Internetu proponujemy autoryzowanie transakcji przez to medium z wykorzystaniem szyfrowanego kanału VPN IPSec. Do wykonania szyfrowanego kanału VPN konieczne jest posiadanie stałego adresu IP, własnego routera umożliwiającego zestawienie szyfrowanego kanału VPN IPSec oraz wsparcia lokalnego administratora sieci.

Zalety komunikacji CELTO i3070 z programem sprzedażowym

Zintegrowanie aplikacji Celto i3070 z systemami sprzedażowymi umożliwia szybką

i bezpieczną akceptację kart płatniczych na istniejących u klienta stanowiskach sprzedażowych. Komunikacja tego typu:

znacznie upraszcza procedurę płatności kartą płatniczą

przyspiesza obsługę klienta

eliminuje możliwość pomyłek sprzedawców przy wpisywaniu kwoty transakcji

Z aplikacja Celto i3070 współpracują następujące programy sprzedażowe:

 

Small Business (TCP) firmy SYMPLEX Studio Komputerowe z Kłodzka – www.symplex.pl

Magnat (od 6.3.29, TCP) z firmy Biurotechnika Sp. z o.o. z Gdańska - www.biurotechnika.pl

KC FIRMA (od w. 2.98), KC POS (od w. 2.98.030) spółki cywilnej KUCHARSCY z Bochni – www.kucharscy.com.pl

PC-POS 7 (od w. 7.2.34.x, TCP) w wersji Windows i Linuks firmy Insoft z Krakowa (odrębny moduł) – www.insoft.com.pl

 

Internetowy system raportujący transakcje płatnicze

Bank Pekao S.A. udostępnia bezpłatnie zainteresowanym dostęp do internetowego systemu raportującego. Podstawowe funkcjonalności to:

 

Wyciągi – dane dotyczące wyciągów dla operacji wykonywanych w punktach akceptacji kart

Transakcje – wyszukiwanie transakcji wg zadanych kryteriów i wyświetlanie szczegółowych danych transakcji

Eksport – eksport danych transakcyjnych do zewnętrznych plików tekstowych (format CSV)

Warunki finansowe

Klient może korzystać z Celto i3070 ponosząc miesięczne opłatę za wynajem PIN Pada i3070 w wysokości 40 zł netto.

Miesieczny wynajem PIN Pada i3070 z modemem GPRS kosztuje – 68 zł netto.

 

W ramach przedstawionych opłat firma NOVITUS S.A. zapewnia Państwu bezpłatnie:

 

o pośredniczenie w podpisaniu umowy z Centrum Rozliczeniowym Banku Pekao SA

o instalację PIN Pada płatniczego na stanowisku komputerowym,

o szkolenie pracowników w zakresie akceptacji kart i obsługi PIN Pada płatniczego w trakcie instalacji,

o telefoniczną pomoc techniczną prowadzoną przez NOVITUS S.A.

o opiekę serwisową.