Artykuły

Terminalowe systemy płatniczePosiadamy kilka rozwiązań płatniczych, które zostały przygotowane uwzględniając zróżnicowane potrzeby i odmienną specyfikę działania swoich klientów.

 Terminale płatnicze

Terminale płatnicze to szybkie i bezpieczne urządzenia pozwalające na autoryzację oraz realizację transakcji za pomocą kart płatniczych. Proponowane elektroniczne terminale płatnicze z serii 9000i oraz i5100 to wysokiej klasy multiaplikacyjne urządzenia obsługujące zarówno karty magnetyczne jak i karty chipowe. Terminale wyposażone są w szybkie, termiczne drukarki, modemy, alfanumeryczną klawiaturę, ciekłokrystaliczne wyświetlacze. Przyjazny dla użytkownika interfejs terminali sprawia, iż są one intuicyjnymi narzędziami usprawniającymi proces przeprowadzania transakcji dokonywanych w oparciu o karty płatnicze. Dzięki swojej modułowej architekturze terminale oprócz aplikacji płatniczych mogą obsługiwać również inne programy poszerzając w ten sposób swoje możliwości funkcjonalne (np.: lojalnościowe, drukowania logo oraz sprzedaży doładowań telefonów komórkowych).

W obecnym momencie dostępne są następujące terminale:

przenośne GPRS - i7910

stacjonarne: i5100 oraz Compact 9000i (komunikacja z Centrum Rozliczeniowym może się odbywać przez linię telefoniczną PSTN, internet i GPRS)

Każdy terminal może funkcjonować samodzielnie lub przy współpracy z kasą fiskalna NOVITUS SA lub kasą komputerową. Terminal łączy się z kasą fiskalą przy pomocy łącza RS232. Komunikacja pomiędzy kasą a terminalem wygląda następująco. Po naciśnięciu klawisza kasy z symbolem karty płatniczej, kasa wysyła do terminala rozkaz realizacji płatności wraz z kwotą, a następnie oczekuje na przeprowadzenie transakcji przez terminal. (Oczekiwanie można w każdym momencie przerwać klawiszem "ZEROW"). Po dokonaniu transakcji terminal informuje kasę fiskalną o jej wyniku, a ta albo automatycznie kończy realizację transakcji wydrukiem paragonu, albo w przypadku braku akceptacji karty, umożliwia zapłatę w inny sposób.

Współpraca terminala z kasą fiskalną eliminuje konieczność wpisywania kwoty sprzedaży do terminala co pozwala:

zwiększyć szybkość dokonywania transakcji,

zlikwidować pomyłki kasjera przy wprowadzeniu kwoty,

zmniejszyć liczbę nadużyć kasjerów.

 

Opis transakcji płatniczej na terminalu

Aby poprawnie przeprowadzić dowolną transakcję kartą płatniczą należy przed jej rozpoczęciem zweryfikować fizyczne zabezpieczenia karty oraz jej datę ważności.

Transakcja płatnicza na terminalu rozpoczyna się od odczytania danych z karty we wbudowanym czytniku kart magnetycznych. Można również w niektórych sytuacjach ręcznie wpisać dane karty.

Dla bezpieczeństwa transakcji płatniczej wprowadzono dodatkowy etap, w którym osoba obsługująca terminal jest proszona o porównanie numeru karty na wyświetlaczu terminala z numerem wydrukowanym na karcie. Na wyświetlaczu terminala pojawia się wówczas numer karty oraz pytanie: NUMERY ZGODNE? Należy sprawdzić, czy wyświetlony numer jest taki sam jak numer wydrukowany na karcie. W niektórych przypadkach na karcie drukowana jest tylko część numeru – kilka ostatnich cyfr. Dotyczy to części kart debetowych. W takim przypadku należy porównać tylko cyfry wydrukowane na karcie.

Po poprawnym rozpoznaniu karty podajemy kwotę transakcji i potwierdzamy klawiszem Enter. Terminal rozpoczyna drukowanie Dowodu Sprzedaży i wyświetla komunikat „POBRANIE PIN”. Kasjer podaje klientowi PIN Pad, który wprowadza PIN i potwierdza go klawiszem Enter. Następuje autoryzacja transakcji, która kończy się wydrukowaniem dwóch potwierdzeń z komunikatem „PIN ZGODNY”. Niektóre karty nie wymagają wprowadzania kodu PIN. Podczas transakcji z wykorzystaniem takich kart, terminal komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym i w przypadku pozytywnej autoryzacji drukowane jest potwierdzenie z miejscem na podpis klienta, który następnie jest weryfikowany przez kasjera.

Po pozytywnej autoryzacji transakcji w Centrum Rozliczeniowym terminal każdorazowo drukuje dwa potwierdzenia transakcji płatniczej. Jeden egzemplarz potwierdzenia jest zachowywany w placówce handlowej (w przypadku transakcji z weryfikacją podpisu ten z podpisem klienta) a drugi jest wydawany klientowi wraz z paragonem sprzedaży.

PIN Pad

PIN Pad to urządzenie umożliwiające posiadaczowi karty płatniczej wprowadzenie kodu PIN podczas transakcji płatniczej. Wprowadzenie kodu PIN zastępuje podpis użytkownika karty. W zależności od typu karty płatniczej terminal może zażądać podpisu ręcznego na wydruku potwierdzenia albo podania kodu PIN.

 

PIN-Pad wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz oraz kabel służący do komunikacji z terminalem i zapewniający zasilanie PIN-Pada. Kabel ten jest elastyczny i wystarczająco długi tak, aby przekazywanie PIN Pada klientowi było łatwe i wygodne.

 

Podczas wykonywania transakcji płatniczej na wyświetlaczu PIN-Pada pojawia się pytanie o potwierdzenie przez klienta kwoty transakcji a następnie prośba o podanie kodu PIN. Zaszyfrowany przez PIN-Pad kod PIN jest transmitowany za pośrednictwem terminala do Centrum Rozliczeniowego, gdzie następuje jego weryfikacja. Jeżeli PIN kod jest prawidłowy transakcja zostaje zakończona. W przypadku błędnego kodu PIN możliwe jest jego powtórzenie. Po kilku nieudanych próbach karta może zostać zablokowana a sprzedawca poproszony o jej zatrzymanie.

 

W obecnej chwili dostępne są nastepujące PIN-Pady:

PIN Pad i3010

PIN Pad i3070 (stosowany w transakcjach płatniczych, sprzedaży doładowań komórkowych prepaid oraz transakcjach flotowych)

Logo graficzne

Terminal i5100 oraz i7910 umożliwia drukowanie czarnobiałego logo punktu handlowo-usługowego przy potwierdzeniach transakcji. Optymalny dane techniczne pliku logo: szerokość - 384 pixele, wysokość - 200 pixeli, rozmiar <10 kB, typ pliku - mapa bitowa monochromatyczna.