Artykuły

Idea systemów płatności kartowychDynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ zagranicznych turystów dodatkowo sprzyjają rozwojowi transakcji bezgotówkowych. Co więcej, tendencja wzrostowa dotycząca emisji kart płatniczych i rozwoju systemu do realizacji transakcji kartowych będzie utrzymywać się jeszcze przez długie lata, bowiem jak twierdzą specjaliści „pozostało nam wiele do zrobienia w sferze upowszechnienia płatności bezgotówkowych, tak by osiągnąć średni poziom europejski” [Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce, Targi KARTA 2004]. Jednak wymogi Unii Europejskiej to nie jedyna przyczyna rosnącej liczby placówek handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze. Za koniecznością instalacji stanowisk obsługujących bezgotówkowe transakcje kartowe od wielu lat przemawiają następujące korzyści:

 

 

Korzyści wynikające z akceptacji kart płatniczychKlienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.

Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.

Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.

Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.

Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.

 

Akceptacja kart-zasada działania

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

Klient – posiadacz karty płatniczej.

Bank klienta - wystawca karty płatniczej.

Placówka handlowa wyposażona w odpowiedni system płatniczy (terminal lub aplikacja płatnicza PIN Pad) – Akceptant.

Bank placówki handlowej.

Centrum Rozliczeniowe – Agent Rozliczeniowy

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od przeciągnięcia karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub czytniku kart magnetycznych współpracującym z aplikacją płatniczą) oraz, jeżeli tego wymaga dana karta, wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy (terminal bądź stanowisko komputerowe wyposażone w aplikację płatniczą) komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji min. sprawdzając takie informacje jak: kod PIN, listę kart zastrzeżonych i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji. Po zebraniu powyższych danych Centrum Rozliczeniowe wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji, które w przypadku braku wymogu wprowadzania kodu PIN musi zostać podpisane przez posiadacza karty. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar. Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum Rozliczeniowe, które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych. Zasadę działania procesu akceptacji kart płatniczych przedstawia schemat na początku strony.

 

Typy transakcji płatniczych

Systemy płatnicze NOVITUS SA pozwolą Państwu na dokonywanie następujących transakcji:

 

Transakcje standardowe

Płatność kartą.

Zwrot tj. zwrot należności klientowi, który zdecydował się na zwrot zakupionego przez niego towaru, lub w przypadku pomyłki obsługi przy wprowadzeniu wysokości kwoty do zapłaty,

Unieważnienie transakcji

Transakcji wykorzystywanych w restauracjach.

Płatność zawierającą napiwek

Wprowadzenie kodu kelnera z możliwością obsługi do 20 kelnerów.

 

Transakcji wykorzystywanych najczęściej w hotelach i wypożyczalniach samochodów.

Preautoryzacja (rezerwacja środków na koncie klienta wykonywana w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów)

Dopełnienie preautoryzacji (transakcja płatności, na kwotę należną za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub wynajem samochodu).

Obciążenie karty. W hotelach istnieje możliwość obciążenia rachunku klienta karty w przypadku rezerwacji pokoju przez klienta i nie pojawienia się w hotelu. W takim przypadku właściciel hotelu może obciążyć rachunek karty jako zabezpieczenie rezerwacji wystawiając Dowód Sprzedaży na kwotę równą cenie jednej doby hotelowej wraz z podatkiem VAT. Obowiązkowe jest wtedy poinformowanie klienta podczas dokonywania rezerwacji o możliwości obciążenia rachunku karty kwotą określoną powyżej, w przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu lub, gdy nie zostanie odwołana rezerwacja w podanym przez hotel terminie.

 

Transakcje MAIL ORDER i PHONE ORDER – płatności na odległość.

W tego typu transakcjach po wypełnieniu w odpowiedni sposób zamówienie na podstawie danych podanych telefonicznie bądź przesłanych pisemnie można wykonać sprzedaż za pomocą karty płatniczej bez konieczności obecności fizycznej posiadacza karty w placówce handlowej

Internetowy system raportujący - Moduł Kartowy

Dla klientów posiadających sieć placówek handlowych akceptujących karty płatnicze możliwe jest udostępnienie poprzez przeglądarkę internetową Modułu Kartowego.

Moduł Kartowy podzielony jest na 3 główne funkcjonalności:

Wyciągi - dane dotyczące wyciągów dla operacji dokonywanych w placówkach handlowych

Transakcje - wyszukiwanie transakcji wg zadanych kryteriów i wyświetlanie szczegółowych danych transakcji

Eksport - eksport danych transakcyjnych

Dlaczego akceptacja kart z NOVITUS SA

Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie NOVITUS SA wspiera działalność handlową i usługową klientów starannie dobranymi nowoczesnymi technologiami kierując się zawsze zasadą zachowania najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Oto, co gwarantujemy Państwu w ramach systemów płatniczych:

 

Bezpieczeństwo

najwyższej klasy poziom bezpieczeństwa zapewniony przez:

autoryzacją transakcji w organizacji wydawcy karty, podczas której sprawdzane są takie dane jak: numer karty, ważność karty, istnienie konta klienta, dostępność środków na koncie, zastrzeżenie karty.

weryfikację kodu PIN klienta, w przypadku karty przeznaczonej do użytku elektronicznego, w większości kart Maestro i MasterCard Electronic. Procedura weryfikacji PIN-u sukcesywnie obejmuje inne rodzaje kart.

gwarancja realizacji zobowiązań finansowych na najwyższym poziomie dzięki umowie w zakresie akceptacji kart podpisywanej z instytucją bankową, w której Centrum Rozliczeniowe ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo rozliczeń transakcji kartowych.

specjalna budowa PIN Padu zapewnia kodowanie informacji zabezpieczając przed odczytem PIN-u

ścisłe zintegrowanie z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym eliminujące możliwość występowania pomyłek przy dokonywaniu transakcji.

wkrótce także możliwość akceptacji kart mikroprocesorowych, dających jak do tej pory 100% gwarancję bezpieczeństwa transakcji

Szybkość rozliczania transakcji

Oferujemy Państwu rozliczenie transakcji płatniczych najpóźniej w drugim dniu roboczym po zamknięciu dnia - oznacza to, że dla wszystkich transakcji dokonanych od godziny 23:58 dnia wczorajszego do godziny 23:58 dzisiaj zostanie wygenerowany przelew na Państwa konto w następnym dniu roboczym (o ile to będzie dzień roboczy).

 

 

Wygoda

możliwość zaimplementowania na jednym urządzeniu (terminal) dodatkowych funkcji typu: aplikacja lojalnościowa lub obsługa kart flotowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, integracja działania aplikacji płatniczych z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym umożliwia łatwiejszą i szybszą obsługę, uniknięcie pomyłek przy wpisywanie kwoty transakcji na terminalu, automatyczne zakończenie transakcji,

wybór umożliwiający całkowite zastąpienie terminala płatniczego rozwiązaniem softwarowym - aplikacją płatniczą Celto S1,

czytelnie napisana instrukcja zapewnia sprawne wykonywanie transakcji,

najnowocześniejsze technologie transmisyjne GPRS zapewniają szybkie autoryzowanie transakcji bez konieczność posiadania infrastruktury telekomunikacyjnej w placówce.

Elastyczność

możliwość konfigurowania stanowiska sprzedażowego w zależności od potrzeb placówki handlowej: terminale płatnicze, aplikacje płatnicze, PINPady, imprintery, zapewniające optymalny stosunek korzyści do ceny

współpraca z dowolnym oprogramowaniem sprzedażowym poprzez skomunikowanie go z aplikacją płatniczą celem ułatwienia sprzedaży możliwość modyfikacji oprogramowania. Zespół programistów NOVITUS SA. jest gotowy zmodyfikować aplikację znajdujące się w terminalu na życzenie klienta

 

 

Jak rozpocząć współpracę.

Wbrew pozorom wprowadzenie i wykorzystywanie usługi rozliczeń kartowych w placówce nie jest procesem kosztownym ani wymagającym spełnienia wyjątkowych warunków technicznych. W obecnych czasach praktycznie każda współczesna firma może wykorzystać tego typu usługę. W połączeniu z kompleksową i profesjonalną obsługą świadczoną przez przedstawicieli NOVITUS SA wdrożenie akceptacji kart to czysta formalność.

 

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w zakresie usługi umożliwiającej akceptację kart płatniczych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie polega usługa, określimy wymogi dotyczące zawarcia współpracy, przedstawimy ofertę cenową, wyznaczymy Państwu określonego serwisanta, który pomoże Państwu uporać się z kwestiami formalnymi (umowy, formularze itp.), jak również dokona instalacji odpowiedniego systemu płatniczego oraz będzie pełnił opiekę serwisową.

 

Oferta cenowa

Podstawowym składnikiem cenowym oferty usług płatniczych jest prowizja pobierania przez Centrum Rozliczeniowe za rozliczanie transakcji kartowych oraz opłata za obsługę systemu płatniczego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom finansowym klientów systemy płatnicze są udostępnianie w ramach drobnych opłat miesięcznych. W większości przypadków i w zależności od typu systemu płatniczego nie pobieramy opłat za instalację systemu oaz szkolenie z obsługi systemu. Interwencje serwisowe, nie wynikające z przyczyń zawinionych przez użytkownika systemu, wykonywane są w ramach miesięcznych opłat za obsługę systemu.

 

 

Wymagania

Aby nawiązać współpracę i wdrożyć system płatniczy należy spełnić następujące formalne i techniczne wymagania.

 

Wymagania formalne

Prowadzenie działalności gospodarczej

Posiadanie firmowego konta bankowego

Wymagania technicznie

-Terminal płatniczy stacjonarny + PIN Pad

Linia telefoniczna

Zasilanie doprowadzone na miejsce instalacji terminala

-Terminal płatniczy przenośny GPRS

Zasięg telefonii komórkowej PTC ERA

Bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej

-kasa PS3000 Net, PS3000 Plus, PS3000 , Soleo Plus

linia telefoniczna lub zasięg telefoni komórkowej PTC ERA lub zestawionyz Centrum Rozliczeniowym kanał VPN (PS3000 Net)

-Aplikacja Celto i3070 + PIN Pad

Komputer PC z systemem Windows 98/Me/NT/2000/XP lub Linuks-em, procesor: minimum Celeron 300, 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na HDD, 2 wolne porty RS - opcjonalnie mogą być wolne 2 porty USB, konieczne są wtedy konwertery USB - RS

-Drukarka fiskalna DELIO, QUARTO, VIVO, VIVO II, VENTO, VENTO LED lub drukarka paragonowa CT-S280

Modem analogowy lub dostęp do internetu (stały publiczny adres IP)

Zawarcie umów

W momencie, gdy zdecydujecie się Państwo na współpracę w zakresie usługi umożliwiającej akceptację kart płatniczych zapoznajemy Państwa z treścią poszczególnych umów, wypełniamy dane Państwa firmy w odpowiednich dokumentach, a następnie przedkładamy je Państwu do podpisu. Podpisana Umowa w zakresie rozliczeń transakcji kartowych zostanie wysłana przez nas do Centrum Rozliczeniowego, zaś umowa na obsługę systemu zostanie przekazana do centrali NOVITUS SA.

 

Komplet dokumentów

Do nawiązania współpracy niezbędne jest dostarczenie i podpisanie następujących dokumentów

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umów:

kopie aktualnych dokumentów rejestrowych firm akceptantów np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, koncesja,

zaświadczenie o nadaniu numer NIP,

zaświadczenie o nadaniu numer Regon.

dane dotyczące numer rachunku bankowego firmy tj. numer rachunku bankowego firmy, nazwa banku, nazwa firmy w banku.

Umowa dotycząca współpracy w zakresie akceptacji kart płatniczych.

Umowę o akceptacji kart płatniczych podpisujemy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Umowa na obsługę systemu

W zależności od wybranego przez Państwa systemu płatniczego należy podpisać Umowę najmu lub Umowę licencyjną na aplikację płatniczą Celto S1.

 

Instalacja

Po podpisaniu przez wszystkie strony stosownych umów oraz po otrzymaniu niezbędnych parametrów technicznych z Centrum Rozliczeniowego dotyczących stanowisk obsługi kart płatniczych w Państwa placówkach handlowych, wyznaczamy serwisanta, który skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu instalacji systemu płatniczego oraz szkolenia wyznaczonych pracowników Państwa firmy do obsługi stanowisk płatniczych.

 

 

Obsługa i serwis

W okresie wykorzystywania przez placówki handlowe systemu płatniczego firma NOVITUS SA pełni całodobową opiekę serwisową nad prawidłowym działaniem systemu płatniczego, jak również dokonuje interwencji serwisowych w terminie 2 dni roboczych (w zależności od podpisanej umowy także bezpłatnych). W przypadku jakichkolwiek problemów z systemem płatniczym należy skontaktować się telefonicznie z naszym Biurem Obsługi Klienta. Pracownik BOK udzieli instrukcji mających na celu usprawnienie systemu płatniczego. W przypadku, gdy nie uda się usunąć usterek telefonicznie wyznaczony serwisant pojawi się w Państwa placówce i usunie usterkę lub wymieni uszkodzony składnik systemu. Szczegóły dotyczące obsługi serwisowej systemów płatniczych znajdziecie Państwo w stosownych umowach.