Artykuły

GastronomiaPrzykład rozbudowanego systemu gastronomicznego, w którego skład wchodzą terminale POS, palmtopy jako zdalne bonowniki, drukarki zamówień i inne składniki, dzięki którym obsługa klienta w obiekcie gastronomicznym przebiega sprawnie i czas realizacji zamówienia skrócony jest do minimum. Zapewniona jest także pełna kontrola bazy towarowej, upawnień pracowników, stanów magazynowych i wartości sprzedaży dzięki możliwości analizowania szerkiej gamy raportów.

Podczas, gdy do obsługi klienta wystarczyłby jedynie terminal POS z programem sprzedaży oraz drukarką fiskalną, warto przeanalizować możliwosci rozbudowy systemu w zależności od poziomu rozbudowania obiektu tak, aby kontrola nad obiektem oraz wykorzystanie sprzętu i zasobów ludzkich było rozplanowane optymalnie.

 

Elementy systemuterminal POS z programem sprzedaży i drukarką fiskalną

drukarka zamówień

stanowisko komputerowe na zapleczu obiektu z programem zarządzającym

palmtop jako zdalny bonownik

Terminal POS z drukarką fiskalną

Jest to komputer klasy PC w obudowie zintegrowanej z ekranem dotykowym. Dzięki ekranowi dotykowemu obsługa klientów jest wygodna i szybka. Zabonowanie pozycji powoduje natychmiastowe wysłanie zamówienia na drukarki zamówień w różne miejsca obiektu w zależności od zdefiniowanego przez użytkownika miejsca przeznaczenia, np. napoje na bar, pozycje obiadowe na kuchnię, a pizze na stanowisko przy piecu na pizzerii. W momencie zamknięcia rachunku drukowany jest paragon fiskalny, a w razie potrzeby, paragon ten można szybko zastąpić fakturą VAT drukowaną na zapleczu, lub przy stanowisku sprzedaży, jeżeli tylko jest ono wyposażone w drukarkę do tego przeznaczoną, czyli np. zwykłą drukarkę laserową.

Stanowisko komputerowe na zapleczu

W celu umożliwienia ciąglej pracy kelnerom i barmanom stanowisko zarządzające powinno znajdować się na zapleczu biurowym. Zaleca się, aby był to solidny komputer, najlepiej serwer, ponieważ zwykle na nim zainstalowana jest baza danych systemu. Program zarządzający służy do wprowadzania towarów, dokumentów dostaw, definiowania receptur, według których surowce będą rozchodowane, wykonywania operacji międzymagazynowych, kontrolowania i analizowania sprzedaży, definiowania uprawnień pracowników, rejestrowania czasu pracy i innych ciekawych, i bardzo przydatnych funkcji do szczegółowego raportowania włącznie.

Nieodzowna na zapleczu będzie dowolna drukarka (drukowanie dokumentów magazynowych, faktur, raportów), a często bardzo przydatny okazuje się czytnik kodów kreskowych znacznie przyspieszający wprowadzanie dostaw.

Zdalne bonowniki

Palmtopy z aplikacją pozwalającą na pracę jako zdalny bonownik stosowane są w restauracjach o dużej powierzchni i dużej ilości stolików. Kelner nie notuje zamówień w notesie, lecz bezpośrednio w aplikacji obsługiwanej przez niego za pomocą ekranu dotykowego palmtopa. Aplikacja komunikuje się drogą radiową z siecią lokalną obiektu, dzięki czemu zamówienie od klienta wysyłane jest do systemu natychmiastowo. W praktyce pozwala to kelnerowi na zbieranie kolejnych zamówień lub sprzątanie stolików podczas, gdy posiłki są już przygotowywane przez innych pracowników obiektu.

Oprogramowanie

Oprogramowaniem charakteryzującym się opisaną powyżej funkcjonalnością i zarazem współpracującym z wymienionymi urządzeniami jest program SOGA składający się z trzech modułów:

- SOGA - stanowisko sprzedaży,

- Magazyn - jako program zarządzający, oraz

- SOGA Mobile - aplikacja zapewniająca pracę palmtopa jako zdalnego bonownika

Zapraszamy do lepszego zapoznania się z nimi na naszej stronie internetowej w dziale Oprogramowanie.