Artykuły

Wersja podstawowa programu umożliwia użytkowanie oprogramowania SOHO na jednym stanowisku. Aby korzystać z oprogramowania na większej liczbie stanowisk należy wykupić moduł obsługi dodatkowych (kolejnych) stanowisk. Opłata za każde dodatkowe stanowisko.

 

Nazwa SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi

Cena netto wersji podstawowej: 200 zł