Artykuły

Coraz bardziej popularna i zdobywająca coraz szerszą rzeszę zwolenników forma sprzedaży kelnerskiej za pomocą tzw. zdalnych bonowników została również uwzględniona w naszym programie.

Dodatkowy moduł pozwalający na współpracę pomiędzy bonownikiem kelnera pracującego na sali lub obsługującego klientów w ogródku letnim a jednostką główną z zainstalowanym oprogramowaniem SOGA.

 

Nazwa SOGA Moblie - obsługa zdalnych bonowników

Cena netto wersji podstawowej: 490 zł

Cena za każdy zdalny bonownik podłączony do systemu.